Vezetőség / Leaders

Berki Valéria
főgondnok, presbiter
Egyházi pénztáros, presbiter: Laár Irén
Egyházi jegyző, presbiter: Veres Gábor
A presbitérium további tagjai: Balassa Erzsébet, Mező Piroska
Ellenőr: Bajkai Sarolta
Kossuth Polgári Kör
Feltöltés alatt!

© 2015 Created by Roland Schiller - (954) - 394 - 3678

  • facebook-square