top of page

Vezetőség

Csiki-Mákszem Lóránd
lelkipásztor
Berki Valéria
főgondnok, presbiter
Egyházi pénztáros, presbiter: Enyedy Éva
Egyházi jegyző, presbiter: Veres Gábor
Ellenőr: Hale Gabriella presbiter
A presbitérium további tagjai: Balassa Erzsébet, , Mező Piroska, Bodor Zoltán, Telegdi László, Kis István, Bari István
bottom of page