top of page

EGYHÁZMEGYEI VIZITÁCIÓ - 2017. november 16.-19.

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

Mához két hétre, a vasárnapi istentisztelet utánra rendkívüli közgyűlést hívtunk össze. November 16-19 között Nt. Ujj László esperes és Lovász András számvevő egyházmegyei vizitációt tartanak egyházunknál. Ennek a vizitációnak a záróakkordja a közgyűlés, melyen az egyházmegyei elöljárók beszámolnak a gyülekezetnek arról, hogy mit tapasztaltak a gyülekezeti élet és az adminisztráció terén. Ez úton is szeretettel hívjuk, nem csak a rendes, választói joggal rendelkező egyháztagokat, hanem a Kossuth Polgári Kör tagjait is erre a közgyűlésre!


Recent Posts
bottom of page