top of page

500 ÉVE REFORMÁCIÓ - REFORMÁCIÓI EMLÉKÜNNEP


Október 29.-én a délelőtt 11-kor kezdődő istentiszteletünkön adunk hálát Istennek az 500 évvel ezelőtt útjára indult Reformációért és kérjük a Szentlélek munkáját rajtunk és bennünk, hogy mi is tárgyai és eszközei lehessünk reformáló, visszaalakító, helyreállító munkájának. Az istentiszteleten Igét hirdet Nt. Kállay László lelkipásztor, úrvacsorai ágendai beszédet mond Nt. Bodor Péter Pál lelkipásztor, rövid előadást tarta a reformációról Nt. Dr. Lukácsi Éva, igeolvasással és imádsággal közreműködik Nt. Ovidius Lebada lelkipásztor. Az istentisztelet keretén belül kiszolgáltatjuk az úrvacsorát a Krisztussal a közösséget ily módon is megélni kívánók számára. Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!


Recent Posts
bottom of page