top of page

Egyházunk rövid ismertetője

Áldás, békesség! Békesség Istentől!

Dícsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Erős vár a mi Istenünk!

 

Közösségünk az egyik legnagyobb és legszámottevőbb diaszpóra közösség. Dél-kelet Floridában, – a felmérések szerint – több mint 50.000 magyar él, többé kevésbé szétszóródottságban. Miami és környéke magyar közösségét a térségben működő egyetlen egyház, a Miamiban lévő Krisztus Első Egyesült Magyar Egyháza (reformátusokat, evangélikusokat és katolikusokat tömörítő gyülekezet) és a vele vállvetve működő Kossuth Polgári Kör próbálja összetartani. Célunk Isten megtartó Igéjének magyarul történő hirdetése, a lelki igények magyar nyelven történő kielégítése, a magyar kultúra, a magyar nyelv és a hagyományok ápolásán, továbbadásán keresztül az ide telepedett magyarok összetartása, önazonosságának erősítése és/vagy megtartása.

Istennek hála infrastruktúránk (gyönyörű templom, parókia, a színpaddal ellátott nagy meretű Kossuth kultúrterem, a modern Petőfi ifjúsági terem, a könyvtárszoba, a vasárnapi iskola terme és a 30 apartmanos bérház) és egy maroknyi lelkes önkéntes áldozatvállalása lehetővé teszi, hogy rendszeresen istentiszteleteket, bibliaórákat, hittanórákat tartsunk, gyülekezeti énekkari és női köri szolgálatot  végezzünk, hogy minden vasárnap közös ebédre invitáljuk magyar véreinket, illetve kulturális, hagyományőrző és szórakozással kapcsolatos programokat szervezzünk, valamint gyermekeink számára magyar iskolát működtessünk.

Egyházunk Presbitériuma és a Kossuth Polgári Kör vezetősége – Istennek hála – jó együttműködésben dolgozik azon, hogy ismét harmonikus magyar közösséggé váljunk. Közösen keressük azokat az alkalmakat és lehetőségeket, melyek támpontot jelenthetnek a összhang helyreállításában. Isten megtartó szeretetében és Krisztus kegyelmében bízva, a Szentlélek egyesítő erejét kérve végezzük missziónkat.

Egyházunk, a “First Hungarian United Church of Christ of Miami Inc.” 1948-ban indult a dél-floridai magyarok lelki és kulturális igénye szerint.  Hagyományos keresztyén értéket és hitbeli igazságokat képviselünk. Szervezetünk ökumenikus jellegű. Az Amerikai Magyar Református Egyház, a “Hungarian Reformed Church in America” független egyháztesthez tartozunk.

Istentiszteleteinket a református egyház hagyománya szerint tartjuk minden vasárnap délelőtt 11 órakor. Az istentisztelet magyar nyelvű, igény szerint angol, esetleg spanyol. Odafigyelünk a nem reformátusokra is: pl. nagyobb ünnepeken katolikus éneket is éneklünk, az úrvacsorát minden bűnbánó és Jézus Krisztust megváltóként elfogadó személynek kiosztjuk.

Aktív vasárnapi iskolánk, női körünk, épület bizottságunk van. 

2236 NW 14 St.

Miami, FL 33125

Tel: 786-768-0442

Email: miamimagyarhaz@gmail.com

bottom of page